ஐயோ என் மனைவிக்கு காது செவிடு ……

ஐயோ என் மனைவிக்கு காது செவிடு ……

தன் மனைவிக்கு முன்னரைப்போல செவிப்புலன் இல்லையே என்று கவலைப்பட்ட கணவன் , தன் மனைவிக்கு காது கேட்க உதவும் கருவி ஒன்றை வாங்கத் தீர்மானித்தான் . எப்படி மனைவியை அணுகுவது என்று தெரியாமல் , இது பற்றி கலந்தாலோசிக்க தன் குடும்ப மருத்துவரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டான் . ஒரு  இலகுவான பரிசோதனையை மேற்கொண்டால் தன்னால் நல்ல ஆலோசனை வழங்க முடியும் என்று மருத்துவர் அவனிடம் கூறினார். “முதலில் 40அடி...

Read more