பாலியல் வல்லுறவு , சித்திரவதை , அடிமை வேலை-அகதிகளுக்கு இத்தனை கொடுமையா ?

பாலியல் வல்லுறவு , சித்திரவதை , அடிமை வேலை-அகதிகளுக்கு இத்தனை கொடுமையா ?

இப்படித்தான் உழைக்க வேண்டும் என்று ஒரு காலம் இருந்தது . ஆனால் இன்றோ எப்படி எப்படியோவெல்லாம் மனிதர்கள் உழைக்கத் தலைப்பட்டுள்ளார்கள் . மனிதனை மனிதன் விற்று பணம் உழைக்கும் கேவலத்தை விட வேறு கேவலம் உலகில் இருக்க முடியாது என்று நினைக்கிறேன் . சொந்த மண்ணில் வாழ முடியாமல் , வேறு எங்காவது ஓடிப்போய் விட்டால் , நிம்மதியாக வாழ் முடியும் என்று தப்பியோட முயல்பவர்கள் அதற்கு ஒரு விலையும்...

Read more
மனிதனுக்கு  ஏனிந்தப் பேராசை ?

மனிதனுக்கு ஏனிந்தப் பேராசை ?

இன்னொன்றைக் கொன்று அதில்  வரும் வருமானத்தில்  நீங்கள் எப்படி ஜாலியாக வாழமுடியும் ? கொன்றால் நன்று என்று , வாய் பேசத் தெரியாத இந்த நாலுகால் விலங்கினங்களை எப்படி உங்களால் கொள்ள முடிகின்றது ? சம்பாதிக்க வந்தாயிற்று. இதிலென்ன குற்றம்  என்கிறீர்களா ? அநியாயமாக  ஆனைகளைக் கொள்வது நின்றபாடாக இல்லை . களவில் ஆணைகளை வேட்டையாடுவது தொடர்ந்தபடிதான் இருக்கின்றது சுமாராக 750,000பவுண்ட்ஸ் பெறுமதியான ஆனைத் தந்தங்களும் , பங்கோலின் எனப்படும்...

Read more
எகிறும் ஜனத்தொகையை எப்படித் தாங்கும் இந்தப் பூமி ?

எகிறும் ஜனத்தொகையை எப்படித் தாங்கும் இந்தப் பூமி ?

“ஒவ்வொரு 102ஆண்களுக்கும் 100 பெண்கள் இருப்பார்கள். இப்படியே போனால் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பதைக்  கைவிட்டுவிட்டு , ஒருத்திக்கு இருவர் என்ற நிலை வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை”  உலகின் ஏழு கண்டங்களில் , ஆறு கண்டங்கள் நிரந்தரமாக பெரும் தொகை மக்களுடன் திணறிக் கொண்டிருக்கின்றன. இதில் முன்னுக்கு நிற்பது ஆசியக் கண்டம் . அதனுடைய 4.3 மில்லியன் குடி மக்கள் , உலக ஜனத் தொகையின்      60 வீதமாக திகழ்கின்றார்கள்  , உலகின்...

Read more