மலமும் நலமாகலாம்

ஆசை ஆசையாய் நமது நாக்கு பலதையும் சுவைக்கிறது . இனிப்பு , புளிப்பு , காரம் என்று பலவற்றை நாம் தினமும் உண்டு வருகிறோம் . உடலுக்கு வேண்டாதது மலம் என்ற பெயரில் கழிவாக வெளியேறுகின்றது . இனிப்போ புளிப்போ கசப்போ , எல்லாம் இந்தக் கழிவைக் கண்டால் மூக்கைப் பிடித்துக் கொண்டு தூர ஓடுகிறோம் . அந்த அளவுக்கு இதன் துர்நாற்றம் நம்மை விரட்டி அடிக்கின்றது .. ஆனால்...

Read more