உங்களில் யார் உலர் பழம் உண்கிறீர்கள் ? சத்துகளின் களஞ்சியம் அது

உங்களில் யார் உலர் பழம் உண்கிறீர்கள் ? சத்துகளின் களஞ்சியம் அது

மீன் செத்தா கருவாடு … நான் செத்தா ……? இந்தக் கேள்வியை நீங்கள் அடிக்கடி உங்களைக் கேட்டுக் கொள்ளலாம் . காரணம் மீன் இறந்தால் அதை வெயிலில் காயவிட்டு , கருவாடு என்னும் சத்துள்ள உணவாக்கிக் கொள்ளலாம் . மீனை விட காய்ந்த மீனில் சத்து அதிகம் . ஆனால் மனிதன் உயிரோடு நடமாடும் வரைதான் அவனுக்கு மதிப்பு . . மீனின் மதிப்பு அவனுக்கு இல்லை . அவனை...

Read more
காட்டிக்கொடுக்கும் கமராக்கள்

காட்டிக்கொடுக்கும் கமராக்கள்

காலத்துக்கு ஏற்ற கோலம் என்பார்கள் . இன்றைய நாட்களில் பலரது வருமானம் வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளால் கணிசமான அளவு உயர்ந்துள்ளது . பணம் சேர , அது பறிபோய்விடுமோ என்ற பயமும் வந்து சேர்கின்றது . எனவே பாதுகாப்பும் அவசியப்படுகின்றது . இந்தப் பாதுகாப்பு கருதி , வீடுகளில் , அலுவலகங்கக்ளில்,  தொழில்சாலைகளில் என்று  பல இடங்களில் கண்காணிப்பு கமராக்கள் பொருத்துவது பெருகி வருகின்றது . சமீபத்தில் , கிரிக்கெட்...

Read more