சோழியன் குடுமி சும்மா ஆடுமா ?

 சோழர்கள் வம்சத்திற்கு சம்மந்தப்பட்டவர்கள் என்பதாலேயே சோழியர் என்ற பட்டம் வந்திருக்கலாம். சோழியன் குடுமி சும்மா ஆடுமா சோழியன் தனக்கு லாபமில்லா எந்த செயலிலும் ஈடுபடமாட்டான் என்று எண்ணக் கூடியாத இருக்கிறது. ஆனால் இதை மறுக்கும் ஆன்மீகப் பேச்சாளர் சுகி சிவம் “சோழியன் குடுமி சும்மாடு ஆகாது என்பதுதான் இந்த பழமொழியின் சரியான வடிவம். சோழ நாட்டை சார்ந்த ஆண்கள் முற்காலத்தில் தலையின் முன்புறம் குடுமி வைத்திருப்பார்கள்.பாரம் தூக்கும்போது பெண்கள் தம்...

Read more
தண்ணீருக்கு அடியில் “தண்ணி” அடிக்கலாம்

தண்ணீருக்கு அடியில் “தண்ணி” அடிக்கலாம்

வித்தியாசமாக விருந்து படைக்கும் ஆசை மனிதர்களுக்கு நிறையவே இருக்கின்றது . வீட்டுக்கு விருந்தாளியாக வருபவர்களுக்கான கவனிப்பு , ஆளுக்கு ஆள் வேறுபடுவதுண்டு . இங்கே நீங்கள் கொடுக்கும் பணத்துக்கு விருந்து படைக்கும் உணவகமொன்று , வித்தியாசமாக உங்களுக்கு அதைத் தர ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றது , தண்ணீருக்கு கீழே ஒரு உணவகத்தை அமைத்துள்ளது ஒரு மாலைதீவு  நிறுவனம்! இந்துசமுத்திரத்தின் நடுவில் அமைந்துள்ள மாலை தீவின் பல தீவுகளில் ஒன்றான ரங்காலி தீவில்தான்...

Read more