கூட இருந்தவள் அனுப்பிவைத்த கூலிக்கொலையாளி

மனைவி என்ற அந்தஸ்தில் கூடஇருந்துகொண்டு, குழிபறிப்பவர்களும் இருக்கவே செய்கிறார்கள். கணவனிடம் உள்ள பணத்தை அபகரிக்கும் பேராசை, கட்டிய கணவனின் கதையை முடித்துவிடும் தீவிரத்துக்கு ஒரு பெண்ணை உள்ளாக்கி இருக்கின்றது. குத்துச்சண்டைப் பயிற்சியாளரான ரமோனின் வயது 50 . 45 வயதான இவர் மனைவியின் பெயர் மரியா சோஷா. தன்னைக் கொல்ல மனைவி சதித் திட்டம் தீட்டுகிறாள் என்ற தகவல்  அவரிடம் போய்ச் சேர்ந்துவிட்டது.  அவள் கூலிக் கொலையாளியாக ஏற்பாடு செய்திருந்த...

Read more