அறிந்த மிருகம் அறியாத கதை -2 காண்டாமிருகம் இனி காணாமிருகமாகிப் போய்விடுமோ

கட்டுமஸ்தான தேகம். உடலை மூடிய போர்க்கவசம். கையிலே குத்தீட்டி.. காட்டில் இந்தக் கோலம் உங்களுக்கு எந்த மிருகத்தை ஞாபகத்திற்கு கொண்டுவருகின்றது? யானையை நினைத்திருப்பீர்கள். வேறு மிருகங்களையும் உங்கள் மனக்கண் முன்னே கொண்டுவந்திருப்பீர்கள். நாம் சொல்ல வந்தது காண்டா மிருகத்தைப் பற்றித்தான்! முரட்டுத்தனமான ஒரு போர்வீரனைப் போல காட்டின் பலவானாக நிற்கும் இந்தக் காண்டாமிருகம் அழிவின் விளிம்பில் நிற்பது கவலைக்குரியதே.    எஞ்சி இருப்பது மூன்றே மூன்று ஆபிரிக்காவில் மட்டுமே காணப்படும்...

Read more
அறிந்த மிருகம் அறியாத கதை -தன்னினச் சேர்க்கை  விரும்பிகள் இந்த  ஒட்டகச்சிவிங்கிகள்

அறிந்த மிருகம் அறியாத கதை -தன்னினச் சேர்க்கை விரும்பிகள் இந்த ஒட்டகச்சிவிங்கிகள்

ஒரு தடவை  குடித்த தண்ணீரை உடம்பில் சேமித்துக் கொண்டு, சில நாட்களுக்கு தண்ணீரே இல்லாமல் வாழும் திறன்,  நீண்ட கழுத்து. அதே போல அசாதாரண நீண்ட கால்கள்,  ஒட்டகத்தை ஒத்த முகம் என்று சில குணாம்சங்கள் பொருந்தி வருவதால்தான் ஒட்டகத்தின் பெயரையும் சேர்த்து,  ஒட்டகச்சிவிங்கி என்று இந்த மிருகத்திற்கு பெயர் கொடுத்தார்களோ என்றே நினைக்கத் தோன்றுகின்றது. அறிந்த மிருகம் அறியாத கதை என்ற வரிசையில்,  இப்பொழுது வருவது,  மிருகங்களில் மிக...

Read more