அழிவுக்கு  அடிகோலும்  ஆனைத்தந்தங்கள்…

அழிவுக்கு அடிகோலும் ஆனைத்தந்தங்கள்…

“இன்று 1.37 பில்லியனைத் தொட்டு,  தினம் தினம் ஏறிக் கொண்டிருக்கும் சீன ஜனத்தொகையில் 80 வீதமானவர்களுக்கு,  தந்தத்தில் செய்த ஏதோவொரு பொருளை, அளவில் சிறியதாக இருந்தாலும் சொந்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை மேலோங்கி இருக்கின்றது. இந்த நிலையில் 500, 000 யானைகளின் தந்தங்கள் எங்ஙனம் சீனர்களின் தேவைக்கு போதுமானதாக இருக்கப் போகின்றது?” ஆசைப்படாதே அவதிப்படாதே என்கிறார்கள். ஆனால் ஆசைப்படாமல் மனிதர்களால் இருக்க முடிகின்றதா? ஆசை ஆசை என்று வளர்ந்து...

Read more