மறைந்து நின்று தாக்கும் கொரில்லாக்கள்-தெரிந்த மிருகம் தெரியாத கதை

மறைந்து நின்று தாக்கும் கொரில்லாக்கள்-தெரிந்த மிருகம் தெரியாத கதை

மனிதனைப் போலவே பல வழிகளில் நடந்து கொள்ளும், ஒராங் உட்டான் என்ற மனிதக் குரங்குகளைச் சென்றவாரம் சந்தித்தோம். இந்த இனக் குரங்குகளைப் போல, மனித குணாம்சங்கள் பலவற்றைக் கொண்டதுதான் கொரில்லாக்கள் எனப்படும் குரங்குகள். வேகமாக அழிந்து வரும் ஓர் இனமாக இது மாறியிருப்பது கவலைக்குரியதே! இவை அதிகமாகக் காணப்படும் ஆபிரிக்க நாடான கொங்கோவின் காடுகளில், 2020ம் ஆண்டளவில் இந்தக் குரங்குகள் பெரும் பகுதிகளில்  அழிந்துவிடலாம்,  என்று ஐ.நா.சபை அதிகாரிகள் அபிப்பிராயப்படுகின்றார்கள்....

Read more